Speciální kamera na palubní desku pro Mercedes Benz 2021 S300 S320 S350 S400 S450 S500 S600 Class-BN-H6718 z Číny

Lze záznam z palubní kamery použít u soudu?

Bez ohledu na typ autokamery, kterou vlastníte, je nezbytné zajistit, aby zvukový a obrazový záznam, který pořídíte, mohl být použit u soudu. To vás může právně ochránit, pokud se stanete účastníkem nehody. Z bezpečnostních důvodů vám společnost Banuo doporučuje, abyste si palubní kameru nainstalovali včas. Nabízíme palubní kamery na míru pro vozy Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen a další modely, stejně jako univerzální palubní kamery pro všechny modely. Tovární přímý prodej je spolehlivé kvality, vítejte na dotaz u [email protected] .

Lze záznam z palubní kamery použít u soudu?

Pokud se stanete účastníkem nehody a druhý řidič neměl ve svém vozidle palubní kameru, může vám záznam z palubní kamery pomoci při vyřizování vašeho nároku. Záznam můžete použít k prokázání viny druhého řidiče.

Záznam z palubní kamery může poskytnout důkaz o vině druhého řidiče.

Abyste mohli podat žalobu na náhradu škody na zdraví u soudu, musíte prokázat, že nehodu zavinil druhý řidič. Nejdůležitějším důkazem na podporu vašeho nároku může být záznam z palubní kamery. Může prokázat zavinění druhého řidiče, pokud prokážete, že druhý řidič porušil zákon a nedodržel pravidla.

Záznam z palubní kamery může snížit výši pojistného plnění

Záznam z palubní kamery může u soudu pomoci snížit výši pojistného plnění, pokud záznam prokáže zavinění jiného řidiče. Pokud například jiný řidič nedovoleně odbočuje vlevo, zatímco vaše vozidlo bylo v pohybu, bude záznam z palubní kamery důležitým důkazem, že nehodu zavinil jiný řidič.

Záznam z palubní kamery nemusí být přípustný, pokud obsahuje zvuk.

V některých případech nemusí být záznam z palubní kamery u soudu přípustný, pokud obsahuje zvuk. Naštěstí existuje řada způsobů, jak se vyhnout vyloučení zvuku z palubní kamery z důkazů. Zaprvé se ujistěte, že je autokamera v době, kdy se nepoužívá, ztlumená. Tímto způsobem nebude autokamera zaznamenávat zvuk, když se nepoužívá. Za druhé, ujistěte se, že jste o existenci palubní kamery informovali všechny ostatní ve vozidle. Tímto způsobem nebudou nahrávat zvuk, pokud s tím nebudou souhlasit.

A konečně, samotný záznam z autokamery by neměl být pozměněn. Pokud je zvuk zkreslený nebo vystřižený, nemusí být u soudu přípustný jako důkaz. Pokud není zvuk odstraněn, může to rovněž znamenat porušení práva na soukromí. Ve většině případů je však zvukový záznam z palubní kamery přípustný v občanskoprávních věcech.